Ăn Chay Kiểu Mới

 

Một hôm Đức Giám Mục gặp bé Hà đang chơi ngoài sân nhà thờ, ngài đứng lại hỏi:
- Có phải con của mẹ Lan đó không?

Bé Hà lễ phép:
- Dạ phải.

Đức Giám Mục hỏi tiếp:
- Mẹ con khỏe không?

Bé Hà thành thật:
- Dạ khỏe, nhưng mẹ ăn chay hơi nhiều.

Đức Giám Mục mừng rỡ:
- Tốt quá! Nhưng sao con biết mẹ ăn chay?

Bé thành thật thưa:
- Ngày nào con thấy mẹ cũng đứng lên cái cân, rồi nói: Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Mẹ.

Đức Giám Mục: :)

an chay kieu moi a

 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com