ĐỨC THÁNH CHA NÓI: CÔNG VIỆC BÁC ÁI LÀ CHIA SẺ SỰ ĐAU KHỔ VỚI THA NHÂN 

Tin Vatican (VR): Trong Thánh Lễ ngày 5 tháng 6 tại Cư Xá Vãng Lai, ĐTC Phanxicô nói thực thi lòng bác ái không có nghĩa là chỉ bố thí cho người ta vài đồng bạc để trấn an lương tâm của chính mình. Nhưng thương xót người có nghĩa là phải chia sẻ những đau khổ cùng họ, dù cho có phải tổn hại tới cá nhân của chúng ta. Suy nghĩ về nội dung của sách Tobias, ĐTCha nhắc lại đoạn Tobias buồn rầu và khóc lóc trước cái chết của một người họ hàng Do Thái Giáo, mà ông mang xác vào để chôn sau khi mặt trời lặn. Sau đó ĐTCha nói về 14 công việc bác ái tinh thần cũng như thể xác, và dạy rằng làm việc bác ai đích thực, không phải chỉ chia sẻ tiền của với người khác, nhưng còn phải chia sẻ những đau buồn, khổ sở cùng họ nữa. Chúng ta không phải làm việc bác ái để trấn an lương tâm, hay để cho chúng ta cảm thấy mình “nhân lành” mà thôi”.
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com