ĐỨC THÁNH CHA KHUYÊN CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO NÊN CHÚ TÂM ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI HỒI GIÁO

Tin Vatican (VR): Trong khi đọc diễn từ trong Hội Nghị Khoáng Đại lần thứ XIII của Dòng Truyền Giáo Consolata tổ chức tại Rôma, ĐTCha đã đốc thúc các nhà truyền giáo phải đặc biệt lưu tâm đến việc đối thoại với người Hồi Giáo và phát huy phẩm giá của người phụ nữ và các giá trị của gia đình, và phải rất “nhạy cảm” trong các vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình. Trước hết ĐTCha chào mừng các thành viên Nam cũng như Nữ của nhà Dòng do Chân Phước Giuseppe Allamano thành lập, và ngài ngỏ lời tạ ơn về trách vụ của nhà Dòng, nhiều khi đưa họ vào những tình trạng rất khó khăn và nhiều thử thách. Để nhà Dòng Consolata tiếp tục gặt hái hoa quả đẹp đẽ và tốt lành trong việc truyền giáo cho Giáo Hội Hoàn Vũ, ĐTC nhấn mạnh cùng các tu sĩ về sự cần thiết một cách cấp bách của công việc mục vụ và tình trạng khó nghèo của người dân càng ngày càng tệ hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com