Đức Hồng Y Đầu Tiên Của Nước Lào

 

Tin Vatican (CNS): Khi tuyển chọn các tân Hồng Y, Đức Thánh Cha Phanxicô thường tìm ở những nơi chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Đặc biệt là Tân Hồng Y Louis-Marie Ling của tổng giáo phận Paksé, một thành phố của nước Lào, được thăng chức vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Nhà thờ của Đức Hồng Y Ling là cơ sở đại diện Tông tòa Roma tại Lào, một quốc gia cộng sản trong vùng Đông nam á. Ngài là vị Hồng Y đầu tiên được người dân trong nước hoan nghênh. Ngài sinh năm 1944, đi tu tại một chủng viện ở Canada và chịu chức linh mục năm 1972, 3 năm trước khi cộng sản cai trị đất nước. Ngài được làm vị đại diện tông tòa vào năm 2000 và chịu chức giám mục một năm sau. Với dân số 7 triệu người trong đó có 45,000 người là công giáo và chỉ có 33 linh mục, Đức Hồng Y đã phải đối phó với nhiều thách đố cho giáo hội và giáo dân. Đức Hồng Y luôn đặt tầm quan trọng trong việc giảng dạy giáo lý và rao giảng phúc âm. Trong quá khứ, Giáo Hội Lào không được đối xử tốt vì chính quyền Cộng Sản. Tuy nhiên, Đức Hồng Y đã và đang có các mối liên hệ tốt với chính quyền. Ngài hy vọng một tương lai tốt cho đàn chiên của ngài.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com