Một Cơ Mật Viện Hồng Y Bất Thường

Tin Vatican (CNS): Cơ Mật Viện Hồng Y là cuộc họp của các Hồng Y do Đức Giáo Hoàng mời gọi để đưa ra một quyết định quan trọng hoặc chỉ để hỏi ý kiến về một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, một buổi họp kín mới đây vào ngày 28 tháng 6 được mở ra một cách bất thường để chọn các tân Hồng Y. Theo thông lệ do Chân Phước Giáo Hoàng Phaolo VI qui định và được thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II xác nhận là chỉ có 120 hồng y có quyền bỏ phiếu khi họp mật để chọn một Đức Giáo Hoàng kế vị, nhưng Hồng Y đoàn vẫn chưa đủ con số này. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra quyết định chọn thêm 5 tân Hồng Y. Vì thế, bây giờ có tất cả 121 hồng y với quyền bỏ phiếu cho một buổi họp cơ mật viện trong tương lai, vượt qua con số 120. Đức Thánh Cha và 5 tân hồng y cũng đến thăm Đức giáo hoàng tiền nhiệm Benedict XVI. Theo giáo luật, có 2 trường hợp hiệu triệu cơ mật viện: bình thường và bất thường. Bình thường khi Đức Thánh cha cần hỏi ý các hồng y về một vấn đề hoặc Đức Thánh cha đưa ra 1 quyết định quan trọng, chẳng hạn như việc phong thánh hoặc chọn các tân hồng y. Cơ mật viện họp bất thường diễn ra trong trường hợp thật đặc biệt.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com