ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP LẦN THỨ XIX

 

Chủ Đề: "MẸ CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI" (Lc 1:43)
  

 
 

Bài Giảng Của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Trong Thánh Lễ Khai Mạc

 

 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

 
__________________________________________
 
 
 
 
 
  

Năm Bài Thuyết Giảng Của Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. 

 

CD  1

CD  2

CD  3

CD  4 

CD  5 

 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 Bài Giảng Của Cha Giám Phụ Tỉnh Đaminh Maria Nguyễn Phi Long, C.Ss.R

 Liên Đới

 
  
 
______________________________________
 
 
 
 

Bài Giảng Của Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R

Mẹ Fatima

 
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com