Châu Âu Đang Ở “Ngã Tư Đường”

Tin Paris, Pháp – EWTN 101917: Theo kết quả bầu cử chính thức được công bố vừa qua tại nước Áo, một chính phủ mới đã được bầu chọn, với vị Tân Thủ Tướng, là một người Công Giáo, chỉ vừa tròn 31 tuổi, và được xem như một nguyên thủ quốc gia trẻ nhất Châu Âu. Vị Tân Thủ Tướng, tên là Sebastian Kurz, đã chia sẻ: “Mặc dù tôi không đi tham dự Thánh Lễ thường xuyên tại Nhà thờ như tôi mong muốn, nhưng tôi đã treo một Thánh Giá trong căn hộ của mình, bởi vì “đức tin rất quan trọng đối với tôi.” Theo thông tin ghi nhận được, Vị Tân Thủ Tướng Sebastian Kurz đã đắc cử một cách huy hoàng vì hai lý do. Thứ nhất: ông đã đề cao về bản sắc dân tộc của nước mình, và thứ hai: ông đã nhấn mạnh đến vấn đề phải có một đường lối cứng rắn hơn về tình hình di dân ào ạt – ít nhất bằng các tiêu chuẩn của Tây Âu như hiện nay. Đa số giới truyền thông nói tiếng Đức đều hết sức ngạc nhiên trước kết quả của cuộc bầu cử này tại Áo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com