Đức Thánh Cha Chỉ Trích Khuynh Hướng Loại Bỏ Bào Thai Tật Nguyền

Vào thứ bảy, ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã lên tiếng chỉ trích những cha mẹ có ý định phá bỏ những bào thai tật nguyền trong xã hội hiện nay. Ngài khẳng định rằng: “Giáo hội phải là nơi đón nhận tất cả những ai bị tổn thương.” Theo thông tin từ một bài báo của CBS cho biết: quốc gia Ái Nhĩ lan sắp tới sẽ là một quốc gia đầu tiên tiêu diệt được bệnh Down Syndrome, điều này đồng nghĩa với việc nước này cho phép phá bỏ những bào thai bị mắc bệnh này. Đây chính là bằng chứng cho thấy con người đang loại bỏ những bào thai tật nguyện ra khỏi xã hội chúng ta. Vừa qua, trong một Hội Nghị Giáo lý do Vatican bảo trợ, diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 10, tại Rôma, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 420 giáo lý viên trên khắp thế giới, cùng với một số người tàn tật tham dự. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã phê phán tình trạng suy thoái đạo đức này, và ngài cũng cho rằng: tình yêu là sự đáp trả để loại bỏ khuynh hướng “ưu sinh,” nghĩa là chỉ chọn những bào thai ưu tú. Những người tàn tật cần được đón nhận, yêu thương bởi cộng đồng. Ngài cũng chia sẻ rằng: “Đức tin là người bạn đồng hành thân thiết nhất cho người tàn tật, để họ cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Quả thật, những người tàn tật cũng có thể là giáo lý viên rao truyền đức tin bằng chính đời sống đau khổ của họ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com