Đối Với Giáo Hội Hàn Quốc: “Sứ Mạng Truyền Giáo Chính Là Thi Hành Thánh Ý Của Thiên Chúa”

Tin Daejeon, Hàn Quốc: Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn FIDES từ Vatican, Linh mục Don Agostino Han thuộc Giáo Phận Daejeon, Hàn Quốc đã chia sẻ: “‘Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường’ sẽ làm sống lại tinh thần nhiệt thành trong hoạt động tông đồ của các cộng đồng Công Giáo tại Hàn Quốc. Đồng thời, đây sẽ là một chất xúc tác để chúng tôi tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su, đã được khởi sự bởi các vị tử đạo tiên khởi khi xưa. Việc truyền giáo ở đất nước Hàn Quốc làm tôi liên tưởng đến Lời Chúa trong Tin Mừng của Thánh Sử Mác-cô: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” Liên tưởng về Giáo Hội Hàn Quốc, Linh mục Han kể lại rằng: “Vào cuối thế kỷ thứ XVIII, một số các học sĩ đã biết về Thánh Kinh, và tác phẩm: ‘Ý nghĩa đích thực của Thiên Chúa,’ của tác giả Matteo Ricci, bằng tiếng Trung Quốc, và họ đã bắt đầu tự nghiên cứu về các học thuyết của Giáo Hội.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com