Đức Thánh Cha Nói: “Giáo Hội Không Thể “GIẢ Điếc Làm Ngơ” Đối Với Những Người Có Nhu Cầu Đặc Biệt”

Tin Vatican: Trước sự hiện diện của 450 người tham dự Hội nghị Xúc tiến về vấn đề Tân Phúc Âm Hóa, do Hội Đồng Giáo Hoàng tài trợ, ĐTC Phanxicô phát biểu rằng: “Giáo Hội Công Giáo phải luôn mở rộng chào đón và sáng tạo để tìm ra nhiều phương cách khác nhau để giúp đỡ, không những cho những người tàn tật về thể xác, nhưng cả cho những ai có vấn đề về tâm lý, để họ có thể gặp gỡ Thiên Chúa.” Cách riêng đối với những cá nhân, gia đình, nhân viên mục vụ và chuyên gia đang làm việc trực tiếp với người khuyến tật, ĐTC khuyến khích họ rằng: “Giáo Hội không thể câm nín, và ngoảnh mặt làm ngơ trước trách nhiệm phải bảo vệ và trợ giúp những người khuyết tật, bởi vì họ rất bất hạnh trước những khó khăn về thể xác. Vì thế, bổn phận của chúng ta phải tìm các phương cách để giúp để họ khám phá và gặp gỡ Chúa Ki-tô Phục Sinh, để từ đó họ có thể nhận ra rằng cộng đoàn chính là ‘nguồn mạch của niềm hy vọng và động viên’ của họ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com