Đức Thánh Cha Dạy Rằng: “Khi Lìa Thế Gian, Mỗi Chúng Ta Về Gặp Gỡ Thiên Chúa Chỉ Với Hai “BÀN Tay Trắng”

Tin Vatican: Vào thứ Tư, ngày 25 tháng 10 vừa qua, trong buổi giảng Giáo Lý hàng tuần cho các khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô cho biết: “Thiên Chúa luôn chờ đợi tất cả mọi người hối cải để trở về với Ngài, kể cả các tội nhân phạm những lỗi tệ hại nhất, và cho dù vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngài cũng chào đón họ ăn năn trở về. Trước mặt Thiên Chúa, một khi đã lìa khỏi thế trần này, chúng ta đều giống nhau, chỉ còn hai bàn tay trắng, tất cả mọi sự thành công hay thất bại trong cuộc đời này đều không phải là những tiêu chuẩn để Thiên Chúa chọn vào Thiên Đường. Tuy nhiên, Thiên Chúa chỉ mong đợi và đòi hỏi từ chúng ta lòng sám hối chân thành. Chỉ có sám hối mới có thể cảm hóa được Thiên Chúa, và khiến Ngài ban cho chúng ta ơn cứu độ.” Trong suốt thời gian qua, ĐTC giảng dạy rất nhiều về Đức Cậy hay niềm Hy Vọng của người Kitô hữu, và đây cũng chính là bài giảng cuối cùng của ngài về chủ đề này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com