Các Nhà Lập Pháp Của Đảng Cộng Hòa Có Xu Hướng Bãi Bỏ Án Tử Hình

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Hiện nay, các nhà Lập Pháp thuộc đảng Cộng Hòa đang giữ vai trò rất quan trọng trong việc bãi bỏ án tử hình ở Hoa Kỳ. Sở dĩ án tử hình ít được áp dụng bởi vì lý do về nguyên tắc chính trị, và không hợp với đức tin Kitô Giáo. Ông Mark Hyden, điều phối viên của tổ chức vận động các chính sách của quốc gia cho Đảng bảo thủ về Án Tử Hình cho rằng: “Kể từ ngày ‘cuộc cách mạng Tea Party’, ngày càng có nhiều các thành viên của Đảng này được dân chúng bầu chọn, và họ đã được đắc cử vào các cơ quan Lập Pháp của chính phủ. Nhiều người trong số họ đã vận động cam kết thực hiện nghĩa vụ và chính sách về tài chính. Tuy nhiên, hình phạt tử hình đi ngược với những lý tưởng này. Do đó, các nhà Lập pháp này ngày càng có khuynh hướng bãi bỏ án tử hình.” Tổ chức của ông Hyden hiện đã có 11 cơ sở trên khắp nước Hoa kỳ và họ đang nổ lực chống lại án tử hình. Ngoài ra, những người Lập Pháp Công Giáo càng ngày càng thấy vấn đề luân lý và đạo đức không cho phép họ làm ngơ khi người tử tội bị hành quyết.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com