Đức Thánh Cha Xác Tín: “Thánh Thể Chính Là Nguồn Mạch Ân Sủng Của Tình Yêu”

Tin Vatican: Trong buổi hướng dẫn các khách hành hương cầu nguyện Kinh Truyền Tin, tại Công Trường Thánh Phêrô, vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 10 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã suy niệm về giới răn yêu thương do Chúa Giê-su truyền dạy: phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân. ĐTC xác tín rằng: “Chính trong mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta đón nhận nguồn mạch ân sủng để giúp mỗi người đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.” “Thiên Chúa là Tình Yêu, đã tạo dựng con người để chúng ta chia sẻ sự sống của Ngài. Vì thế, theo ý định của Thiên Chúa từ muôn thuở, Ngài mong muốn mỗi người chúng ta phải đáp trả lại tình yêu của Ngài và phải yêu mến tha nhân. Không phải dễ để sống giới răn này. Vì vậy, chúng ta cần phải có ân sủng từ Thiên Chúa. Nguồn ân sủng này chính là “Bí tích Thánh Thể,” do Chúa Giê-su đã hiến thân và ban tặng cho con người, để mỗi lần chúng ta lãnh nhận Bí tích này, chúng ta có thể kín múc những ơn lành giúp chúng ta biết sống theo giới luật yêu thương trọn hảo hơn.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com