Lời Tuyên Hứa Trong Hôn Nhân Đòi Hỏi Phải Xuất Phát Từ Đức Tin Và Trách Nhiệm

Tin Vatican: Trải qua hai Thượng Hội Nghị của các Giám Mục để bàn thảo về vấn đề Hôn Nhân và Gia Đình, Giáo Hội Công Giáo đã đúc tỉa được kinh nghiệm quý báu rằng: hôn nhân luôn luôn đóng vai trò rất quan trọng trong cấu trúc xã hội. Hôn nhân chính là nền tảng vững chắc và là tế bào của xã hội. Tuy nhiên, thế giới của chúng ta hiện nay đang đối đầu với tình trạng khủng hoảng về hôn nhân và gia đình rất trầm trọng. Hôn nhân vốn xưa nay được xem như là “giao ước bất khả phân ly giữa người nam và người nữ,” nhưng đang bị đe dọa và có nguy cơ biến mất. Do đó, chúng ta cần phải lưu tâm hơn nữa trong việc hướng dẫn và chuẩn bị cho các bạn trẻ những hành trang cần thiết trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Đồng thời, giúp họ nhận thức và hiểu rõ rằng: khi tuyên hứa “Tôi bằng lòng,” họ phải nói với tất cả lòng tin vào người phối ngẫu và trách nhiệm phải trung thành với lời hứa của mình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com