Các Tín Đồ Hồi Giáo Và Kitô Giáo Ở Inđônêxia Đoàn Kết Để Tôn Trọng Nhau, Tha Thứ Và Kiến Tạo Hòa Bình Tin Jakarta, Inđônêxia: Bà Siti Musdah Mulia, một thành viên trong phong trào bảo vệ quyền lợi của phụ nữ cho biết: “Nhiều nơi ở Inđônêxia, những người Hồi Giáo và Kitô Giáo đã tích cực đoàn kết và hợp tác với nhau để tạo nên một xã hội an bình, một nền văn hóa biết cảm thông, quảng đại chia sẻ, và cao trọng việc giáo dục, đặc biệt là giáo dục trong gia đình.” Sự hợp tác này dựa trên tinh thần tôn trọng nhau, biết tha thứ, tất cả vì hòa bình và đoàn kết, để mở rộng tình thân thiết giữa các cộng đoàn tôn giáo với nhau. Mục tiêu này chắc chắn sẽ không hoàn thành và đạt được trong phạm vi nhỏ tại các địa phương, nhưng đòi hỏi phải có sự hổ trợ và trợ giúp của hệ thống giáo dục quốc gia”. Một Giáo Sư của Trường Đại Học Hồi Giáo tại Jakarta cũng cho biết: “Người Hồi Giáo và Kitô Giáo hiện nay đều có ảnh hưởng lớn đến những cải cách về luật pháp trong nước. Vì thế, chúng ta cần thiết phải hợp tác để thay đổi một số luật lệ và chính sách công cộng.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com