Các Dòng Nữ Tu Động Viên Nhau Để Cùng Đương Đầu Với Nạn Khan Hiếm Nước Trong Xứ Jordan

Tin Amman, Jordan: Hiệp Hội Hợp Tác Quốc Tế của Đức và chính phủ Jordan, cùng với đại diện của các Dòng Tu Nữ trong nước Jordan, đã tham dự một buổi Hội Thảo để đưa ra những giải pháp và đương đầu với sự khan hiếm nước, và việc quản trị các nguồn cung cấp nước. Mục tiêu của cuộc hội thảo nhằm áp dụng Tông Thư Laudato Si của ĐTC Phanxicô vào việc đối phó với nguy cơ khan hiếm nước một cách ngặt nghèo, cũng như để tìm ra những phương thức để thức tỉnh giới trẻ về nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai của nước Jordan. Cuộc hội thảo đã đưa ra đề nghị thành lập các “hội đồng và ủy ban môi trường,” trong các trường học Công Giáo trong nước phải được áp dụng triệt để cho các học sinh ý thức được nguy cơ khan hiếm nước, gây ra vì trình trạng khí hậu bị đang nóng dần, và hướng dẫn các em trong việc sử dụng các tài nguyên cung cấp nước. Theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho rằng: Jordan là một trong những quốc gia khan hiếm tài nguyên “nước” nhất trên thế giới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com