Các Bác Sĩ Canada Đang Phải Đương Đầu Với Vấn Nạn Trợ Tử Của Các Thanh Thiếu Niên

Tin Ottawa, Canada: Chỉ một năm sau khi luật trợ tử chính thức được hợp pháp tại Canada, một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng: “Các bác Sĩ tại nhiều bệnh viện nhi đồng đang phải đối diện với vấn đề trợ tử cho những trẻ em vị thành niên.” Kết quả cuộc nghiên cứu này dựa trên việc thăm dò và phỏng vấn hơn 1,000 Bác Sĩ Nhi Khoa, và được phổ biến bởi Hiệp Hội các Bác Sĩ Nhi Khoa ở Canada. Hiện nay, có hơn 10% các Bác Sĩ Nhi Đồng trong nước Canada đã nói chuyện với các bậc cha mẹ về việc lựa chọn trợ tử cho các bệnh nhân dưới 18 tuổi bị mắc các chứng bệnh nan y. Cuộc nghiên cứu cũng cho biết thêm: “có khoảng 60 trường hợp các em dưới tuổi vị thành niên, và khoảng 400 phụ huynh của các bệnh nhân là những em thiếu niên, đã bàn thảovề vấn đề trợ tử với các Bác Sĩ đang điều trị của mình.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com