“Hãy Chọn Sự Sống Đời Đời, Và Tránh Xa Sự Chết”

Vào thứ 6, ngày 3 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyên dạy rằng: “Khi suy gẫm về sự chết, chúng ta được nhắc nhở về mục đích tối hậu của người Ki-tô: khi còn sống ở thế gian, chúng ta hãy chọn lựa những gì để đưa chúng ta đạt đến sự sống đời đời trên thiên đàng. Khi phải đối diện với sự chết, mỗi người chúng dường như đứng giữa ngã tư đường: con đường của sự sống về với Chúa, hay con đường dẫn đến sự chết đời đời và xa lìa Chúa mãi mãi.” Nhân dịp tháng nhớ đến các linh hồn, trong một thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho tất cả các Hồng y và Giám mục đã qua đời vào năm 2016 vừa qua. Ngài cũng đã suy gẫm về sự sống và sự chết. Ngài dạy rằng: “Trong khi cầu cho người chết, chúng ta hãy tập đối diện với sự thực về chính cái chết của chúng ta. Mặc dù sự chết làm chúng ta đau buồn vì phải lìa xa những bạn hữu hay người thân đã qua đời. Nhưng cùng lúc, sự chết cũng làm cho chúng ta càng gia tăng niềm hi vọng về sự sống vĩnh cửu đời sau.” Cũng trong bài giảng của ngài, Đức Thánh Cha nói rằng: “Qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Ngài đã cho chúng ta nhận thức và xác tín: ‘chết không phải là mất tất cả’. Nhưng chính đức tin về sự sống lại sẽ biến đổi chúng ta trở thành những con người nuôi dưỡng niềm hi vọng, và chúng ta chính là con cái của sự sống, chứ không phải của sự chết.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com