60 Tu Sĩ Dòng Vinh Sơn Được Phúc Tử Đạo Trong Cuộc Nội Chiến Của Tây Ban Nha

Vào thứ 7, ngày 11 tháng 11, 60 vị tử đạo người Tây Ban Nha sẽ chính thức được phong Chân Phước, trong một thánh lễ long trọng sẽ được diễn ra tại thành phố Madrid. Nữ tu Angeles Infante, thuộc Dòng Nữ tử Bác ái Vinh sơn, người đã nổ lực vận động trong tiến trình phong thánh cho các vị tử đạo này, chia sẻ rằng: “Phúc tử đạo là một ơn cao trọng do Thiên Chúa ban tặng, các vị tử đạo đã cảm nhận hồng ân đó và đáp trả lại ân phúc ấy bằng chính đức tin và cái chết của mình.” Nữ tu này cũng ca ngợi lòng trung thành của các vị tử đạo này và đã hi sinh mạng sống quý giá nhất của mình để làm chứng cho Đức Kitô. Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierre của Madrid sẽ là người cử hành Thánh lễ phong Chân Phước. Ngài cho rằng: “60 vị tử đạo này đã hi sinh mạng sống vì tình yêu. Họ đã chết trong tình yêu và tha thứ. Các vị tử đạo này chính là những gương mẫu, đã trung thành với lý tưởng của Chúa Ki-tô.” Trong số 60 vị này, có Tu sĩ Vicente Queralt Lloret với 20 người bạn cùng tử đạo, và Tu sĩ José Maria Fernandez Sanchez với 38 người bạn cùng tử đạo. Các vị này đã bị giết vào khoảng năm 1936 và 1937. Hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng đã được phúc tử đạo trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Và có hơn 1,800 vị đã được phong Chân Phước, còn những vị khác đã được phong Thánh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com