Đức Thánh Cha Cầu Nguyện Cho Giáo Hội Châu Á

Trong một video phát hành vào ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho Giáo hội Châu Á. Mặc dù đang phải đối diện với nhiều thử thách to lớn, nhưng Giáo hội Châu Á có thể duy trì được hòa bình và đối thoại giữa các tôn giáo. Ngài cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu tại Á Châu, để họ có thể cổ động cho việc đối thoại, hòa bình và thông cảm với nhau, đặc biệt là với các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha khẳng định rằng: “Điểm nổi bật của Châu Á chính là sự đa dạng về con người với những nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống cổ xưa. Vì thế, đối thoại là điều cần thiết trong sứ mạng của Giáo hội tại châu lục này. Dân số người Công giáo tại Bangladesh dưới 3 phần trăm, và ở Myanmar khoảng dưới 1 phần trăm.” Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha được phổ biến chỉ một vài tuần trước khi ngài viếng thăm Myanmar và Bangladesh, sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến mồng 2 tháng 12. Nhiều người đang rất nóng lòng và chờ đợi cuộc viếng thăm của ngài, và hy vọng ngài sẽ nhấn mạnh đến hòa bình, đặc biệt là giữa các thành phần thiểu số bị đàn áp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com