Đức Thánh Cha Cầu Nguyện Để Chấm Dứt Chiến Tranh

Theo truyền thống tốt đẹp, vào ngày lễ nhớ các linh hồn, các Đức Giáo Hoàng đến dâng thánh lễ tại nghĩa trang Campo Verano của Roma, được xây vào thế kỷ 19. Trong ba năm đầu khi mới nhậm chức, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã dâng lễ tại nghĩa trang này. Tuy nhiên, trong ngày lễ các linh hồn vào ngày 2 tháng 11 vừa qua, ngài đã chọn dâng thánh lễ tại nghĩa trang “Sicily-Rome American” tại vùng Nettuno, miền trung nước Ý. Đây là nghĩa trang rộng 77 mẫu, là nơi an nghỉ của 7.860 lính Mỹ, đã tử trận trong thế chiến thứ 2. Tại đây có một nhà nguyện, trong đó có khắc tên của 3.095 lính Mỹ, đã bị mất tích trong cuộc chiến. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Chúng ta hãy khẩn nài Thiên Chúa để chấm dứt những cuộc chiến đầy bạo lực và hủy diệt nhân loại gây ra bởi chiến tranh, đặc biệt trong tình hình thế giới ngày nay có rất nhiều tranh chấp và mâu thuẩn giữa các nước. Sự kiêu ngạo chính là tội ác đưa con người đến việc giải quyết các vấn đề bằng chiến tranh.” Ngài cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu ngày hôm nay là ngày của hy vọng, thì hôm nay cũng là ngày của nước mắt, giống như nước mắt của người vợ khóc chồng hoặc người con của mình đã tử trận vì phục vụ quê hương. Đó là những giọt nước mắt mà nhân loại ngày hôm nay không được lãng quên.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com