Đức Thánh Cha Khuyên: “Hãy Dạy Các Sinh Viên Vai Trò Của Công Lý Trong Vấn Đề Di Dân”

Tin Vatican: Vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã tổ chức một Hội nghị mang tên: “Di Dân và Di Tản trong Thế Giới: Trách Nhiệm và Giải Pháp của các trường Đại Học.” Những thành viên tham dự Hội nghị này gồm có các đại biểu của Hiệp Hội Quốc Tế các trường Đại Học Công Giáo. Trước sự hiện diện đông đảo của các đại biểu này, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ rằng: “Các Đại Học Công Giáo cần phải nghiên cứu những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dân như hiện nay, để từ dó chúng ta có thể tìm ra những giải pháp nhằm hạn chế vấn nạn này. Tình trạng di dân đã gây ra những hậu quả không tốt trong xã hội, đặc biệt là nạn kỳ thị tôn giáo và chủng tộc, trong đó người Công giáo chúng ta chiếm đa số.” ĐTC cũng mời gọi các trường Đại Học Công Giáo nên đưa vào chương trình đào tạo những môn học nhằm dạy dỗ các sinh viên của mình về vấn nạn di dân, để khi trở thành các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, và văn hóa, những sinh viên này có thể lưu tâm đặc biệt đến tình trạng di dân cũng như tinh thần hiệp thông trong một thế giới có nền văn hóa đa nguyên như hiện nay.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com