Các Viên Chức Công Giáo Được Mời Gọi Sống Tinh Thần Của Phúc Âm Nơi Mình Làm Việc

Tin Washington, Hoa Kỳ: “Làm thế nào để những viên chức Công giáo có thể sống đức tin nơi mình đang làm việc?” chính là tiêu đề của Hội nghị gần đây nhất được tổ chức bởi “Hiệp Hội Quốc Gia các Viên Chức Công Giáo.” Bà Kathleen Neher, Chủ tịch và cũng là thành viên đồng sáng lập Hiệp Hội này cho biết: “Hiện nay, các thành viên trong Hiệp Hội của chúng tôi đã cùng nhau nổ lực và đoàn kết với nhau để kêu gọi các viên chức Công giáo hãy sống tinh thần của Phúc Âm nơi mình đang công tác. Để sống Tin Mừng của Chúa Ki-tô, mỗi người không chỉ sống cho riêng mình, nhưng hơn hết, phải biết tận dụng những nét đẹp của Tin Mừng vào trong đời sống xã hội nữa, cụ thể là nơi mình đang làm việc. Mỗi chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin: chính là trách nhiệm xây đắp một nền văn hóa của sự sống bằng cách hãy phát huy và áp dụng những giáo điều của Giáo Hội Công Giáo vào trong các công việc xã hội, nhưng đồng thời, chúng ta vẫn gìn giữ và tuân thủ được các giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo Rôma.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com