CÁC GIAI ĐOẠN MỪNG KỶ NIỆM

150 NĂM LINH ẢNH TÌNH YÊU

MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

VRNs – Như quý vị đã biết, Ban Quản trị Trung ương DCCT đã tuyên bố năm 2016 là năm Thánh tôn vinh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chủ đề của Năm Thánh này là: Mẹ Hằng Cứu Giúp: Linh ảnh tình yêu. Cha Bề trên Tổng quyền đã bổ nhiệm một Ủy ban Trung ương về Năm Thánh, trong đó cha Tổng cố vấn Juventius Andrade làm Trưởng ban và các thành viên khác từ tất cả các Liên hiệp Vùng. Đại diện của Vùng châu Âu là cha Marek Kotyński (tỉnh Warsaw). Ủy ban đã đề xuất tiến trình 3 năm kỷ niệm Năm Thánh như sau:

Giai đoạn I: 1/2015 – 12/2015

“Củng cố và nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta với Mẹ Thiên Chúa”

Giai đoạn I là năm chuẩn bị cho một cuộc canh tân lòng sùng kính Mẹ Maria của chúng ta. Trung tâm Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế sẽ cung cấp tài liệu chung cho toàn Dòng để giúp chúng ta suy niệm về ơn gọi của chúng ta là những người được hiến thánh và đồng thời Trung tâm cũng sẽ cung cấp một số tài liệu có thể suy niệm sâu hơn về vai trò của Đức Maria trong đời sống của chúng ta.

Giai đoạn II: 2016

Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp – “Linh ảnh tình yêu” – Nghi lễ

Giai đoạn II sẽ là giai đoạn cử hành trong toàn Dòng trên thế giới cùng với những người có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sẽ có những sự kiện khác nhau phản ánh tình yêu tuyệt vời đối với Đức Maria Hằng Cứu Giúp. Khoảnh khắc trọng đại của Năm Thánh sẽ cử hành tại Đền thờ của chúng ta ở Roma và chúng ta hy vọng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ có mặt với chúng ta. Ước mong ​​mỗi Đơn vị và Liên hiệp Vùng sẽ tổ chức các hoạt động chính nhân dịp kỷ niệm này. Chúng tôi khuyến khích thời điểm chính nên được tổ chức xung quanh ngày 27 tháng 6, lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Giai đoạn III: 2016-2017

Canh tân chiều kích thừa sai “Hãy làm cho Mẹ được biết đến”

Tiếp theo những sự kiện của ngày chính lễ, chúng tôi muốn canh tân sự dấn thân thực hiện lời uỷ thác của Đức Giáo Hoàng Piô IX hãy “làm cho Mẹ được biết đến”. Đó sẽ là thách thức để thúc đẩy việc truyền giáo của chúng ta, đặc biệt là nhờ bức Linh ảnh của Mẹ như một công cụ loan báo Tin Mừng. Nhiệm vụ của giai đoạn này sẽ do các Đơn vị và các Liên hiệp Vùng thực hiện.

Xem thêm tại đây: http: //www.cssr-europe.com

Hiếu Minh

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com