Các Đức Giám Mục Đức Tố Giác Sự Bách Hại Người Kitô Giáo Ở Nước Nigeria

Tin Berlin, Đức: Đức Cha Ludwig Schick, TGM Địa phận Bamberg, kiêm Chủ tịch Ủy Ban Truyền Giáo của HĐGM Đức, nói rằng: “HĐGM Đức đã thể hiện tình đoàn kết với những người Kitô Giáo bị bách hại trên khắp thế giới.” Trong buổi phát hành một cuốn sách nói về các hoạt động để trợ giúp những người Kitô Giáo bị bách hại ở nước Nigeria, vào hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 11 vừa qua. Cuốn sách này là một phần của “Tình Đoàn Kết với những Người Kitô Giáo bị áp bức và bách hại trong thời đại chúng ta”. Đức TGM Schick cho biết: đặc biệt ở miền Bắc Nigeria, người Kitô Giáo phải chịu những bạo lực từ người Hồi Giáo. Họ có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào: có khi đang ở trong các thánh đường để thờ phượng Chúa, họ có thể bị bắt cóc và hành hạ, tra tấn bởi các thành viên của nhóm Boko Haram. Theo thông tin, kể từ năm 2009, đã có 20 ngàn người bị sát hại vì phe nhóm này. Trong chuyến thăm viếng Nigeria trong tháng 4 vừa qua, Đức Cha Schick đã ghi lại và đồng thời nêu lên những điểm tích cực nổi bật của việc đối thoại liên tôn nhằm mang lại hòa bình cho nước này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com