Giáo Hội Úc Quyết Tâm Tìm Lại Công Lý Cho Các Nạn Nhân Bị Lạm Dụng Tình Dục

Một ủy ban của chính phủ Úc vừa đưa ra bản tường trình vào thứ 6 tuần trước cho biết: Các trẻ em đã không được bảo vệ khi bị lạm dụng tình dục trong GHCG Úc, và những cơ quan quan trọng khác. Ủy ban này cũng đề nghị các linh mục nên có bổn phận làm theo luật pháp, đó là, tiết lộ những chi tiết về vi tội lạm dụng tình dục đã được xưng ra trong các tòa giải tội, và uỷ ban này cũng đề nghị bãi bỏ luật độc thân cho các linh mục Công Giáo. Tòa thánh Vatican nói rằng: Bản tường trình trên nên được phân tích một cách nghiêm túc, và Toà Thánh lập lại quyết tâm của GHCG là lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Giáo Hội Công Giáo tại Úc đã ngỏ lời xin lỗi và hứa sẽ bênh vực công lý cho các nạn nhân, nhưng cho biết là GHCG không thể vi phạm ấn tính toà giải tội. Đức TGM Denis Hart của TGP Melbourne, chủ tịch hội đồng giám mục Úc nói rằng: Bí tích giải tội là cuộc gặp gỡ giữa hối nhân với Thiên Chúa qua vị linh mục , là một phần của tự do tôn giáo, đã được luật pháp Úc và nhiều quốc gia công nhận. Còn luật độc thân của linh mục không phải là nguyên nhân của sự lạm dụng tình dục trẻ em.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com