Người Vô Gia Cư Được Nhận Quà

Vào ngày thứ 5 lạnh lẽo tuần trước, hàng trăm người nghèo và vô gia cư đã đến chật cả Vương Cung Thánh Đường tại Denver, Colorado, để nhận quà. Cha Ron Cattany, cha sở tại nhà thờ chính toà Denver, gọi ngày hôm đó là ngày lớn nhất trong năm của giáo xứ. Biến cố này có tên là ngày Cha Woody phát tiền Giáng Sinh, một sinh hoạt hàng năm của nhà thờ sau khi dâng lễ sẽ phát 2 tờ đô la, mệnh giá 10 đồng, cho mỗi người nghèo và vô gia cư. Lý do biếu 2 tờ 10 đô la là vì người nhận tiền có thể dành tặng lại 1 tờ cho người khác. Cha Ron được hỏi là tại sao cho người vô gia cư tiền khi họ có thể dùng tiền để mua rượu hoặc thuốc lá để hút. Ngài nhắc lại câu nói của Cha Woody: “Mọi người đều cần chút tiền mặt trong túi vào dịp lễ Giáng Sinh. Tiền này cho họ cảm nhận được giá trị nhân sinh và cảm nhận được lòng quảng đại của những anh chị em khác trong cộng đồng.” Truyền thống này đã được bắt đầu từ 28 năm về trước, khi một quỹ dâng cúng để vinh danh tinh thần của Đức Ông Charles B Woodrich, thường được biết đến là Cha Woody, với tinh thần quảng đại của ngài. Khi còn là linh mục ở Denver, cha Woody mở chương trình ăn trưa cho các trẻ em nghèo, đón nhận người vô gia cư vào trong giáo xứ vào những đêm đông lạnh lẽ tại vùng Denver, Colorado.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com