Tòa Thánh Dạy Rằng: “Các Thánh Tích Của Các Thánh Phải Được Coi Trọng Và Tôn Kính.”

Tin Vatican: Hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 vừa qua, Thánh Bộ Phong Thánh của Tòa Thánh vừa phổ biến một số các hướng dẫn cho biết: Thánh tích của các Thánh và Chân Phước phải được tôn kính một cách thật cẩn trọng bằng những nghi lễ thích hợp. Đối với Giáo Hội Công Giáo, các thánh tích từ ngàn xưa luôn luôn được mọi người coi trọng, yêu mến, và tôn kính, bởi vì chúng ta tin rằng thi thể của các Thánh và Chân Phước sẽ được sống lại. Khi còn sống, các Thánh là những ‘đền thờ’ sống động của Chúa Thánh Thần trên thế gian này. Sự thánh thiện của các ngài được công nhận bởi Tòa Thánh qua thánh lễ phong Hiển Thánh và Chân Phước”. Được biết, bản hướng dẫn này được phổ biến đến các tất cả các Đức Giám Mục, các Giáo Sĩ và tất cả những ai có trách nhiệm về các thủ tục và phương thức liên quan đến thánh tích của các Thánh, Chân Phước, các Bậc Đáng Kính, cũng như những Tôi Tớ Chúa. Văn kiện này gồm có 38 điều khác nhau, trong đó có trình bày rõ về việc: “Thánh tích của các Thánh và Chân Phước không được phép trưng bày cho mọi người nhìn ngắm hoặc để tôn kính, nếu không có sự xác nhận của các vị hữu trách”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com