Giáo Triều Rôma Được Thành Lập Để Phục Vụ, Chứ Không Phải Để Tôn Vinh Giáo Hội

Tin Vatican: Hôm Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã có cuộc họp với các viên chức cao cấp của Giáo Triều Rôma và Quốc gia Vatican. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của các Đức Hồng Y đang sống tại Rôma. Trong buổi họp mặt, ĐTC phát biểu rằng: Những nhân viên làm việc tại Tòa Thánh và Vatican phải trở nên những khí cụ nhạy bén để “thu thập” các tin tức, cảm nghiệm, và những nhu cầu cần thiết giúp các tín hữu trên khắp thế giới có thể liên lạc được với Đức Giáo Hoàng. Ngài cũng nhắc lại với mọi người rằng: Xin đừng quên Giáo Triều Rôma được thành lập để phục vụ Phúc Âm, Giáo Hoàng và Giáo Hội, vì đó là phương thức hữu hiệu nhất để chống lại “lối suy nghĩ lệch lạc về Giáo Hội khiến cho nhiều người tìm những âm mưu, hoặc thành lập những phe nhóm, mặc dù họ cố đưa ra nhiều lý do để minh chứng cho việc làm xấu của mình. Đây chính là những “tế bào ung thư” làm hư hại Giáo Hội. Do đó, ngay từ khi lên ngôi Giáo Hoàng, ngài đã có ý muốn cải tổ Giáo Triều để phục vụ Tin Mừng của Thiên Chúa và Giáo Hội Công Giáo một cách hữu hiệu hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com