Các Cuộc Bạo Động Đối Với Người Tôn Giáo Thiểu Số Ngày Càng Gia Tăng Tại Sri Lanka

Tin Colombo, Sri Lanka: Các tổ chức hoạt động Nhân Quyền, các lãnh đạo tôn giáo ở nước Sri Lanka, cũng như cơ quan Liên Hiệp Quốc đã đồng loạt kêu gọi chính quyền Sri Lanka phải đưa ra những phương pháp để giúp chấm dứt các cuộc bạo động đối với các tôn giáo ở quốc gia này. Đặc biệt, tại địa phương của các tỉnh ở miền Nam và miền Bắc của đảo quốc này, khi một số người theo đạo Phật đã dựng tượng Phật tại những nơi thờ phượng của các tôn giáo khác. Linh mục Marimuttu Sathivel của Anh Giáo là một nhà hoạt động Nhân Quyền cho biết rằng: “Mặc dù số người Phật Giáo ở địa phương rất ít, nhưng có nhiều tượng Phật đã được dựng lên tại nhiều nơi thuộc khu vực của các tôn giáo khác. Các Sư Sải Phật Giáo quá khích đã muốn ‘cảm hóa’ các tín đồ của họ qua những hoạt động tuyên truyền, ủng hộ nạn kỳ thị chủng tộc, và thù ghét những người tôn giáo khác. Tình trạng này đã tạo nên việc xáo trộn và mâu thuẩn giữa người dân trong các cộng đồng.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com