Thu Thập Được 15 Ngàn Chứng Từ Liên Quan Đến Tiến Trình Phong Chân Phước Cho Nữ Tu Lucia

Tin Coimbra, Bồ Đào Nha: Theo tiết lộ mới nhất từ những nhà đặc trách của Thánh Bộ Phong thánh: hiện tại hồ sơ phong Thánh cho Nữ Tu Lucia dos Santos đã thu thập được hơn 15 ngàn chứng từ, bao gồm các thư từ, chứng cớ, và nhiều văn kiện hữu ích khác để làm bằng chứng về sự thánh thiện của Nữ tu Lucia. Nữ tu này là một trong ba trẻ chăn chiên đã chứng kiến nhãn tiền Đức Mẹ Maria hiện ra tại Ira da Cova, thuộc làng Fatima, nước Bồ Đào Nha vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. ĐGM Virgilio Antunes của Địa Phận Coimbra cho biết: Ủy Ban Phong Thánh đã phải mất hơn 8 năm để thu thập các tài liệu này từ hàng trăm các nhân chứng, trong đó có hơn 60 người đáng tin tưởng nhất. Các tài liệu này đã được chính thức công bố trong một Thánh lễ được cử hành tại Tu Viện ở Coimbra, nơi Nữ tu Lucia đã từng sống khi xưa. Được biết, tất cả những chứng từ này sẽ được chuyển đến Thánh Bộ Phong Thánh để xem xét trong tiến trình phong thánh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com