Hội Nghị Về Vai Trò Lãnh Đạo Công Giáo Tại Chicago

Hàng ngàn các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ nhiều nơi khác nhau đã đón mừng Năm Mới tại “Hội nghị Thân hữu các Sinh viên Công giáo về Lãnh đạo,” viết tắt là FOCUS SLS. Hội nghị này diễn ra tại tiểu bang Chicago, bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 6 tháng Giêng, đặc biệt dành cho các cấp lãnh đạo công giáo như: các giáo lý viên, giám mục, các nhà tuyên úy, nhà truyền giáo, sinh viên, những chuyên viên giảng dạy Thánh kinh, thừa tác viên, và chủng sinh. Trước kia, hội nghị này mang tính riêng biệt, nhưng hiện nay đã được mở rộng cho nhiều thành phần khác nhau trong Giáo Hội, và những ai muốn trở thành nhà lãnh đạo trong sứ mạng rao giảng Tin mừng. Website của Hội nghị này hi vọng những người tham dự sẽ cảm thấy hài lòng về những bài học online từ nhiều nhà thuyết trình viên nổi tiếng trên thế giới. Đồng thời, những người tham dự sẽ được canh tân về đời sống thiêng liêng qua việc nhận lãnh các phép Bí tích, Chầu Thánh Thể, cũng như sẽ được tăng trưởng và hun đốt lòng nhiệt thành để thi hành sứ mạng tông đồ phục vụ cho muôn dân. Ngoài ra, những sinh hoạt của Hội nghị gồm có: Chầu Thánh Thể, lãnh nhận các bí tích, hòa nhạc, và học hỏi. Mục đích của phong trào này nhằm mục đích trang bị cho các lãnh đạo Công giáo tương lai một đức tin vững mạnh, có kiến thức sâu rộng về Thánh kinh, sốt sắng trong đời sống cầu nguyện, khả năng kêu gọi người khác làm tông đồ, và dạy dỗ các tín lý Công giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com