Vấn Đề Luân Lý Về Tình Dục

Đức Hồng Y Reinhard Marx hiện tại là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã nhận định rằng: “Những quyết định về vấn đề luân lý trong tình dục cần được phân biện dựa trên một lương tâm được đào luyện chín chắn, tôn trọng sự liên hệ mật thiết giữa tự do và trách nhiệm.” Trong một buổi phỏng vấn, ngài chia sẻ rằng: “Con người cần được hướng dẫn theo sự thật toàn diện của đức tin, và phải mở lòng để lắng nghe tiếng nói, cũng như những lời dạy của Giáo Hội. Sự đánh giá trung thực tính nghiêm trọng về tội của bất kỳ ai không thể chính xác được nếu chúng ta không nhìn thẳng vào lương tâm của con người đó, hoặc nếu không nhìn vào thực tại của họ trong những trường hợp cụ thể.” Ngoài ra, Đức Hồng Y đã phê phán những người giải thích và cho rằng mối liên hệ giữa tự do và trách nhiệm như là một thuyết tương đối. Điều này có nghĩa rằng: chúng ta cần phải tôn trọng quyền tự do của con người trong những quyết định của họ. Tuy nhiên, Ngài nói rằng: “Con người được lạm dụng tự do để làm tất cả những gì mình muốn, nhưng trong mọi quyết định và ước muốn, chúng ta cần phải dựa vào những giá trị của Tin mừng do Thiên Chúa và Giáo Hội khuyên dạy.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com