Tội Nào Ma Quỷ Thích Cám Dỗ Con Người Nhất?

“Người trừ quỷ có lo sợ không? Tội nào ma quỷ thích cám dỗ con người nhất?” Đây là một trong những câu hỏi do phóng viên của Tờ Nhật báo El Mundo, nước Tây ban nha đã phỏng vấn một Linh mục Dòng Đa minh tên Juan José Gallego, ngàiđược đặc trách chuyên về mục vụ trừ quỷ của Tổng giáo phận Barcelona, Tây ban nha. Vị linh mục này được giao sứ vụ trừ quỷ trong suốt 10 năm qua. Trả lời trong buổi phỏng vấn, ngài chia sẻ về những kinh nghiệm trừ quỷ và cho biết rằng: “Kiêu ngạo chính là tội ma quỷ thích cám dỗ con người để phạm tội nhất.” Ngài cũng chân tình thổ lộ rằng: Lúc đầu, ngài rất sợ khi trừ quỷ. Trong khi trừ quỷ,thỉnh thoảng ngài phải nhìn ra đàng sau vai của mình, và ngài đã từng tận mắt thấy quỷ. Có một lần trong khi trừ quỷ, ngài đọc lời nguyện: “Satan, ta ra lệnh cho ngươi phải xuất khỏi người này,..., và sau đó, người bị quỷ ám hét to lên và nói với giọng điệu kéo dài: “Galleeego, ông làm quá đáng rồi đó!” Lúc đó ngài cảm thấy bị lung lay. Tuy nhiên, ngài xác tín một điều rằng: Ma quỷ không có quyền năngbằng Thiên Chúa. Có lần kia, một người họ hàng đã nói với ngài rằng: “Juan José, tôi sợ Cha sẽ bị như người trừ quỷ trong bộ phim có tựa đề: “Exorcist” sẽ bị chết hoặc bị ném qua cửa sổ.” Tuy nhiên, Cha Juan đã xác tín: “Đừng quên rằng ma quỷ cũng chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa.”Ngài cũng cảnh báo rằng:Những người tập Yoga cũng như những người nghiện ngập có thể là cửa ngõ để ma quỷ nhập vào.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com