Bộ Sưu Tập Gồm Các Văn Kiện Tôn Giáo Lớn Nhất Của Xứ Sở Ethiôpia Được Lưu Trữ Tại Thủ Đô Washington

Tin Washington, Hoa Kỳ: Cách đây vài tháng, Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ đã được biếu tặng một bộ sưu tập có giá trị gồm hơn 600 văn kiện viết tay từ xứ sở Ethiôpia. Được biết, trường Đại học Công Giáo Hoa Kỳ hiện nay là nơi lưu trữ các văn kiện và tác phẩm tôn giáo quan trọng nhất của xứ sở Ethiôpia. Các văn kiện này bao gồm những hồ sơ về Kitô Giáo và Hồi Giáo, cũng như các văn bản về phép thuật và phù thủy. Đây là bộ sưu tập lớn nhất trên thế giới đang được lưu trữ ở ngoài nước Ethiôpia. Giáo Sư Aaron Butts chuyên môn về ngôn ngữ Do Thái, Ai Cập, và Văn Chương tại các Đại Học Công Giáo chia sẻ rằng: “Các sưu tập này là một tài sản quý giá của kho tàng tôn giáo trong việc nghiên cứu các vấn đề về Kitô Giáo Đông Phương.” Hiện nay, Viện Đại Học Công Giáo là nơi có chuyên môn đặc biệt trong việc tìm hiểu và nghiên cứu các ngôn ngữ của Giáo Hội Công Giáo tiên khởi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com