Đức Thánh Cha Nhắn Nhủ Các Thần Học Rằng: “Thế Giới Phức Tạp Cần Có Phúc Âm Rõ Ràng Và Trong Sáng”

Tin Vatican: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp Hội Thần Học Nước Ý, ĐTC Phanxicô đã khuyên nhủ rằng: “Trong thế giới càng ngày càng phức tạp với những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật vượt trội chưa từng thấy từ trước đến nay, các nhà thần học phải truyền giảng những chủ đề chính yếu của Phúc Âm có liên quan đến sự sống để giúp các Kitô hữu loan truyền lòng thương xót và ân sủng cứu độ của Thiên Chúa.” ĐTC cũng cho rằng: “Nhiệm vụ của các nhà thần học phải trung thành và dựa vào các giáo huấn của Công Đồng Vatican II, nhằm để tiếp tục phát huy những giáo huấn trọng yếu của Giáo Hội. Đồng thời, phải luôn tìm kiếm và đưa ra những sáng kiến mới trong việc rao giảng Phúc Âm.” Ngài kêu gọi các nhà thần học về việc giảng dạy hãy luôn luôn bám sát những giáo huấn của Công Đồng Vatican II và luôn có trách nhiệm của mình trong việc “quảng bá Phúc Âm một cách mới mẻ hơn”, không nên sửa đổi các thông điệp, nhưng loan truyền Phúc Âm và sáng tạo trong sự trung thành với các Giáo Huấn của Giáo Hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com