Người Kitô Hữu Ấn Độ E Ngại Khi Bước Vào Năm Mới

Tin New Delhi, Ấn Độ: Trong khi năm cũ đã xảy ra biết bao biến động sắp chấm dứt, người Kitô hữu Ấn Độ đang hướng đến một năm mới với nhiều e ngại, bởi vì những bạo động gây ra do sự thù ghét người thiểu số càng ngày càng bành trướng trong nước. Hầu hết người dân đều hy vọng chính quyền Ấn Độ có thể nỗ lực hơn nữa để kiểm soát và giảm thiểu các tội ác và bạo động đối với những người thuộc tôn giáo thiểu số như Kitô Giáo và Hồi Giáo. Nữ tu Anastasia Gill, một thành viên của Ủy Ban Người Thiểu Số tại New Delhi, chia sẻ rằng nữ tu này cũng cảm thấy bất an. Mỗi ngày, trung bình có 5 trường hợp bạo động xảy ra bởi vì lý do tôn giáo được báo cáo lên Ủy Ban của các tiểu bang Chattisharh, Odisha, Madhya Pradesh Uttar Pradesh và Rajasthan.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com