Thông Điệp Đầu Năm Của Đức Thánh Cha: “Người Kitô Hữu Phải Hết Lòng Tôn Kính Đức Mẹ Maria”

Tin Vatican: Nhân ngày đầu năm mới vào Thứ hai, ngày 01-01-2018 vừa qua, ĐTC đã dâng Thánh Lễ đầu năm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Trong Thánh Lễ, ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ với tất cả các Kitô hữu rằng: “Bổn phận sùng kính Mẹ Maria không còn là một thói quen đạo đức hay một điều tốt nên làm, nhưng đây là một trách nhiệm bắt buột “phải” làm của tất cả các Kitô hữu trong đời sống đức tin.” ĐTC cũng nhấn mạnh đến việc tôn kính và mến yêu dành cho Đức Mẹ không phải là một việc ‘đạo đức trong tinh thần’, nhưng là một điều cần thiết trong đời sống thiêng liêng của người Kitô Giáo. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một tặng phẩm vô cùng quý giá là Đức Mẹ Maria, cũng như những người mẹ và người phụ nữ đều là những quà tặng hết sức quý giá đối với Giáo Hội và toàn nhân loại, bởi vì Đức Maria là một người mẹ, và cũng là một người phụ nữ. Trong thâm tâm của mỗi người chúng ai, ai cũng cần có một người mẹ bởi vì người mẹ ấy giúp chúng ta biết gìn giữ và cảm nghiệm tình yêu dịu hiền của Thiên Chúa, để từ đó mỗi người sẽ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và tình thương của mọi người xung quanh là những người có cùng chung một người Mẹ hiền”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com