Trung Quốc Viện Cớ “Đề Phòng Tội Ác” Để Bách Hại Người Dân Thiều Số Trong Nước

Tin Hồng Kông: Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã dùng lý do “đề phòng những tội phạm” để truy cập và thu thập một số tin tức và dữ liệu cá nhân của các đối tượng mà chính quyền nước này muốn kiểm soát và cưỡng bách. Đa số những người bị chính quyền để ý và theo dõi là những người thuộc các dân tộc thiểu số, những người thuộc các bộ tộc bản địa, những người thuộc các tôn giáo, đặc biệt các tôn giáo thiểu số, và những phần tử chống đối chính quyền Cộng Sản. Đây là những lời cảnh báo của các tổ chức và cá nhân hoạt động cho nhân quyền, đặc biệt là các đại diện của Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền tại các địa phương ở nhiều tỉnh trong nước đã dùng những công nghệ tối tân và hiện đại nhất để thu nhặt những thông tin và dữ kiện cá nhân của người dân, để họ có thể lưu trữ và sử dụng khi cần thiết.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com