Thế Giới Hướng Về Tòa Thánh Để Hỗ Trợ Về Vấn Đề Di Dân Và Di Tản

Tin Vatican: Linh mục Michael Czerny, là đặc trách viên của Ủy Ban Di Dân và Di Tản của Hội Đồng Tòa Thánh Vatican, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thông điệp do ĐTC Phanxicô nhắn nhủ nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới về vấn đề hỗ trợ Tổ Chức Liên Hiệp Quốc gây ảnh hưởng tốt để giúp những người di dân và người tị nạn. Vấn đề nhân quyền của những người di dân và tị nạn sẽ là một trong những vấn đề chính yếu và gây sự chú ý nhất của năm 2018. Vì vậy, sắp tới đây Liên Hiệp Quốc chuẩn bị để chính thức công bố hai hiệp ước toàn cầu nhằm mục đích đương đầu với thực tế này, bởi vì số người di dân và tị nạn hiện nay đã đạt mức kỷ lục từ sau Thế Chiến thứ II đến nay. Cũng trong năm nay, trong thông điệp nhân ngày đầu năm 2018, ĐTC đã nhấn mạnh đến việc sẽ chú trọng và quan tâm hơn nữa đến tình trạng di dân và người tị nạn. Ngài đã nêu rõ những nguyên nhân khiến nhiều người bỏ từ bỏ quê hương, xứ sở để ra đi. Đồng thời, ĐTC đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm và nỗ lực để giúp giải quyết vấn nạn này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com