Noi Gương Ba Nhà Hiền Sĩ, Chúng Ta Hãy Từ Bỏ Sự Thoải Mái Để Đi Tìm Chúa Giêsu

Trong bài giảng của Thánh lễ Chúa Hiển Linh vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên dạy rằng: “Hãy noi gương ba nhà Hiền sĩ Phương đông, đừng để những tiện nghi không cần thiết của trần thế trở thành gánh nặng cản trở hành trình chúng ta đi tìm Chúa Giêsu. Ngài sẽ tỏ mình và mặc khải cho những ai dám từ bỏ thế gian và ra đi tìm Ngài. Quả thật, Chúa Giêsu không đến với những người chỉ ngồi một chỗ và không đủ can đảm để bỏ mình.” Đức Thánh Cha cũng chia sẻ rằng: “Hành trình ra đi tìm Thiên Chúa không phải là điều dễ làm như chúng ta chứng kiến hình ảnh ba nhà hiền sĩ trong Tin Mừng. Các nhà luật sĩ rất thông thạo và biết những điều loan báo về sự giáng sinh của Đấng Cứu Thế và mách bảo cho Vua Hêrôđê biết nơi Thiên Chúa sẽ được sinh ra, nhưng chính họ lại không đi tìm Chúa. Suy niệm về hình ảnh này, Đức Thánh Cha cho rằng: “Một số tín hữu cũng nói rất nhiều về đức tin của mình, nhưng không bao giờ dám liều mình để đi tìm Chúa. Như Ba Vua Phương Đông năm xưa, hành động đi tìm Chúa là một hành trình vượt qua những sợ hãi và nguy hiểm. Như Ba Vua mang lễ vật để dâng Chúa Hài Đồng, việc chúng ta cho đi nhưng không, hoặc chúng ta làm những điều lành nhưng không mong đền ơn chính là những dấu chỉ chắc chắn và đảm bảo rằng: chúng ta đã tìm thấy Thiên Chúa.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com