Cha Mẹ Phải Dấn Thân Vào Việc Giáo Dục Con Cái

Nhân ngày bế mạc Hội nghị toàn quốc của Hiệp hội Giáo dục Công giáo vào ngày 05-01 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu rằng: “Việc giáo dục là vấn đề của gia đình hơn là quy trách nhiệm cho các nhà giáo. Cha mẹ và thầy cô giáo cần phải hợp tác với nhau trong tinh thần xây dựng để đào luyện con em trước những thách đố của thời đại.” Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên hệ giữa cha mẹ và thầy cô giáo, và ngài khuyên dạy rằng cả hai bên không nên đổ lỗi cho nhau, nhưng hãy cùng nhau hoạch định, đặt mình vào trường hợp người khác để thông cảm, xây dựng một môi trường giáo dục vững chắc. ĐTC đã nhấn mạnh đến việc giáo dục về môi sinh cho các em nhằm giúp các em tôn trọng và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com