Mùa Vọng là gì ?

Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến, gồm 4 tuần lễ trước lễ Giáng Sinh và để kính nhớ việc Chúa đi vào lịch sử khi giáng sinh ở Belem. Từ thế kỷ thứ 10, Chúa nhật đầu tiên của mùa vọng bắt đầu cho năm Phụng Vụ

Advent từ tiếng latin Adventus (đến, sắp đến) được dịch từ chữ Hy lạp Parousia thông thường dùng để chỉ việc Chúa đến lần thứ hai.

Người Kitô hữu tin rằng mùa Vọng nhắc nhớ sự chờ đợi Đấng Cứu Thế sinh ra của Người Do Thái khi xưa cũng như sự chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang của người Kitô hữu hôm nay. 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com